Kritikus információs infrastruktúrák, mint kiberműveleti célpontok

Előadásomban a kiberbűnözés, a kiberterrorizmus, a hacktivizmus, a kiberkémkedés és a kiberhadviselés 2020-ig várható megjelenési formáit tekintem át, kiindulva a technológiai és biztonságpolitikai kockázatokból.

Kiberkatonák a nagyvilágban – kiből lesz a military hacker?

Szerte a világon felfutását éli a katonai értelemben vett kibertámadási képességek fejlesztése. Amerikában, Európában és Ázsiában is számos ország toboroz olyan szakértőket, akik adott esetben a hackerizmus eszköztárát felhasználva képes egy másik ország információs rendszereibe behatolni és onnan információt gyűjteni, illetve rombolni. Előadásomban nyílt forrásokra támaszkodva áttekintem az egyes országok kibertámadási képességeit, illetve az emögött álló katonai alakulatok összetételét és jellemzőit. Külön kitérek arra, hogyan oldják meg ezek az egységek az utánpótlásképzést, milyen oktatási, toborzási technikákat alkalmaznak az egységek feltöltésére, illetve milyen kapcsolatban állnak az adott ország hackerközösségeivel.A rendvédelmi szervek helye a kibervédelemben

A kibervédelem megszervezése összetett, a kormányzat különböző szereplői közötti együttműködést igénylő feladat. Minden ország irányítási struktúrája különböző, de a belbiztonságért felelős minisztériumnak bizonyosan nagyon fontos szerepe van ebben a hierarchiában. Ezt erősítik meg az egyes nemzetközi szervezetek által kiadott ajánlások is, melyek egy ország kibervédelmi stratégiájának kialakítására mutatnak jó gyakorlatot. Jelen tanulmány célja áttekinteni Magyarország belügyi szerveinek kibervédelemben betöltött szerepét, illetve a nemzetközi ajánlásoknak való megfelelést.

Önkéntes oktatói tapasztalatok a Biztonságosabb Internet Programban

Az előadás bemutatja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Programme projektjében részt vevő önkéntesek szervezésének és képzésének tapasztalatait, valamint az iskolákban szerzett tapasztalataikat, egyben a program kiterjesztésének lehetőségeit.


A Snowden-ügy: IT technológia és a terrorizmus

Az előadásban áttekintem az Edward Snowden által 2013. szeptemberig kiszivárogtatott információkat, elemzem ezek alapján a terrorizmus elleni harc informatikai vetületeit és megvizsgálom a nyilvánosságra hozott információs rendszerek magyarországi felhasználásának lehetőségeit.

Információbiztonsági szabályozás ma és holnap Magyarországon

A kiberbiztonság az egyik legfontosabb biztonságpolitikai kérdéssé vált a világon és Magyarországon is. Ez magával hozza az információbiztonság (újra)szabályozásának igényét is. Az előadás bemutatja, milyen erőfeszítéseket tesz Magyarország kormánya a kibervédelem megteremtéséért, milyen stratégiák és jogszabályok vonatkoznak az informatikai védelemre, és ez mennyiben érinti az üzemeltetőket, fejlesztőket, szállítókat, valamint a pénzintézeteket.